Stedinger Shanty-Chor e.V.
30.01.2019
40 Jahre Stedinger Shanty-ChorAktuelles